O Firmie

Procedury przyjmowania i obsługi zleceń gwarancyjnych

Produkty do napraw gwarancyjnych przyjmowane są po zweryfikowaniu zasadności takiej obsługi zlecenia.
Podstawami do weryfikacji są:

  • dokument zakupu, paragon lub faktura
  • karta gwarancyjna na dany produkt
  • wadliwy produkt plus jego fabryczne opakowanie
  • inne rozporządzenia producenta nie objęte Karta Gwarancyjną

Klient w chwili zakupu powinien uzyskać od sprzedawcy informacje na temat okresu gwarancyjnego udzielonego przez producenta na dany produkt.

Klient ma prawo sprawdzić wiarygodność podanych przez sprzedawcę informacji w Autoryzowanym Centrum Serwisowym, które reprezentując producenta będzie w przyszłości realizowało naprawy gwarancyjne.

Przy zakupie sprzętu RTV w sklepie należy sprawdzić zasady obsługi gwarancyjnej.

Serwis w uzasadnionych przypadkach, stosownie do uzgodnień z producentem może pobrać sprzęt o określonych wymiarach i wadze od klienta z domu lub według własnego uznania naprawić sprzęt w domu klienta.
Może się zdarzyć, że producent dla określonej grupy produktów lub ich uszkodzeń wdraża procedurę napraw centralnych w jednym wytypowanym serwisie w Polsce lub Europie i wówczas serwis lokalny przyjmie taki produkt celem przesłania go do naprawy centralnej.

Czas wykonania naprawy gwarancyjnej oraz okres trwania gwarancji jest indywidulanie regulowany przez producentów.
Serwis w ramach swoich możliwości wykona ją w jak najktrótszym możliwym czasie.
Serwis nie odpowiada za bezpodstawne deklaracje sprzedawcy a w szczególności w przedmiocie podstawowej obsługi sprzętu, jego instalacji i ustawień.
Czynności te powinien wykonać sprzedawca lub klient we własnym zakresie i na własny koszt.

Procedury przyjmowania i obsługi napraw odpłatnych

Produkty do napraw odpłatnych przyjmowane są według określonych procedur:
Procedura tak wyznacza kwotę maksymalną (części plus robocizna), jaką serwis może zażądać za naprawę bez wstępnych uzgodnień z klientem.

Kwota ta nie jest proponowanym kosztem naprawy, lecz ceną do której serwis wykona wszelkie konieczne czynności celem jej realizacji bez szacowania kolejnych faz naprawy.

Stosowanie takiej procedury wiąże się z procesem naprawy, w którym inżynier serwisu niejednokrotnie zmuszony jest wykonać czynności nieodwracalne celem postawienia wstępnej diagnozy lub naprawy.
Czynności takie to na przykład: czyszczenie ze śladów zalania, uzupełnienie brakujących połączeń czy przepalonych ścieżek, oraz wymiana elementów typu układy SMD lub BGA, których wielokrotne lutowanie naraża płytę i elementy na uszkodzenie w procesie naprawy.

Statystycznie końcowe kwoty napraw szacują sie na poziomie od 30-70% kwoty z procedury. Gdyby hipotetycznie koszt naprawy miał być wyższy niż wartość z procedury, wówczas inżynier serwisu wykonujący naprawę poinformuje klienta i uzgodni cenę końcową za naprawę.

W wypadku rezygnacji klienta z wykonania naprawy po zdiagnozowaniu usterki, klient ponosi koszt oszacowania usterek jako koszt Ekspertyzy i może odebrać sprzęt bez naprawy.

Procedury i koszty bez wstępnych uzgodnień są nastepujące dla danych produktów:

telewizory kineskopowe 50 Hz do 200 zł brutto
telewizory kineskopowe 100 Hz do 350 zł brutto
telewizory LCD i plazmowe do 500 zł brutto
magnetowidy i DVD do 200 zł brutto
kamery amatorskie do 300 zł brutto
kamery profesjonalne do 500 zł brutto
produkty audio do 200 zł brutto
laptopy do 500 zł brutto
projektory multimedialne do 200 zł brutto

Pobierz pełną wersję cennika

Produkty zlecone do naprawy a nieodebrane przez klientów w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy, traktowane są jako porzucone przez klienta i przeznaczone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.